YournameCom 012 • Privacy Policy • Terms of Use

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYKOLOGKONSULT ULLA MYHR

Ulla Myhr

Leg.psykolog,leg.psykoterapeut,specialist i klinisk psykologi.

Handledarutbildning för psykoterapeuter vid Psykologiska Inst.,

Göteborgs Universitet

 

 

Jag erbjuder handledning individuellt eller i grupp till personer med olika yrkesbakgrund inom skilda verksamhetsområden.Det kan vara psykosocial handledning, teamhandledning,chefshandledning,

psykoterapihandledning,utbildningshandledning eller coaching.Handledning erbjuder möjligheter till reflektion och bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter samt leder till stärkt professionell identitet och säkrar kvalitén på den verksamhet som handledningen gäller.Jag arbetar också med psykoterapetutisk korttidsbehandling i både kognitiv/KBT och psykodynamisk metod utifrån den enskildes behov och önskemål.

 

Det kan handla om stress,sömnproblem och konflikthantering på arbetet.Jag erbjuder också sömnskola i grupp och enskilda föreläsningar på din arbetsplats utifrån behov och önskemål.

 

 

Jag har arbetat som psykolog sedan mitten av 1980-talet och har bred erfarenhet av vuxenpsykiatrin,

skola, BVC,neuropsykologi samt arbetat inom primärvården de senaste 10 åren.

 

 

Välkommen kontakta mig för ytterligare information om du är intresserad av handledning,sömn- stressproblem, psykoterapi eller undrar över olika insatser!

 

 

 

Medlem i Sveriges Psykologförbund

Telefon:: 073-9891401 E-post: myhrulla@hotmail.com